Pozvánka k vykonání přijímacích testů „nanečisto“

Zveme zájemce o studium na naší škole, aby si přišli vyzkoušet ilustrační testy z českého jazyka a literatury a testy z matematiky a její aplikace. Datum konání testů – 29. ledna 2020. Místo konání – Obchodní akademie Šumperk. Testy si můžete vyzkoušet v době od 13:45 hodin nebo od 14:15 hodin. V rámci obou termínů vám budou poskytnuty informace potřebné k vyplňování…

Více

Go 2019

Každoročně naše škola pořádá pro žáky prvních ročníků adaptační kurz GO v areálu penzionu Later v Pustých Žibřidovicích. Kurzy mají napomoci rychlému sžití kolektivů jednotlivých tříd, jejich seznámení s třídními učiteli a také bezproblémové zapojení do života školy. Také letošní kurz nebyl výjimkou. Studenti se ocitli na Ostrově poznání, kde bylo jejich úkolem co nejlépe poznat nejen své spolužáky…

Více

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2018-2019 po náhradním termínu

        Výsledky přijímacího řízení pro obor Obchodní akademie 63-41-M/02 po náhradním termínu Celkové pořadí uchazečů . Seznam přijatých uchazečů Kritéria přijímacího řízení První přijatý uchazeč získal celkem 139 bodů a poslední přijatý uchazeč získal celkem 99 bodů. Výsledky přijímacího řízení pro obor Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Celkové pořadí uchazečů . Seznam přijatých uchazečů Kritéria přijímacího řízení První přijatý…

Více

Přijímací řízení pro šk. rok 2018/2019

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 Ředitel školy vyhlašuje pro školní rok 2018/2019 první kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání a 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, denní forma vzdělávání.     Kritéria přijímacího řízení pro obor Obchodní akademie – zde. Informace ředitele školy k přijímacímu řízení – zde. Kritéria přijímacího řízení pro obor Ekonomické lyceum – zde. Informace ředitele…

Více

Dotaz, připomínka

Máte-li nějaký dotaz nebo připomínku, můžete nám je jednoduše sdělit přes formulář.