Soutěž Best in English 2019

V pátek 29. listopadu 2019 se výběr 29 studentů a studentek 1. – 4. ročníků zapojilo do on-line soutěže v anglickém jazyce „Best in English“, za co jim patří velké poděkování. Test byl zpřístupněn od 9:00 do 11:00 pro všechny soutěžící z různých částí světa. Test byl složen ze tří částí zaměřeních na ověřování znalostí v gramatice, čtení s porozuměním a poslechu. Úroveň jednotlivých…

Více

Den Evropy

V úterý 7. května se pět žáků z 1.A a pět žáků z 1.B z Obchodní akademie v Šumperku vydalo pod dohledem paní učitelky Serafínové do Olomouce na Den Evropy. Kolem půl deváté všichni dorazili na Výstaviště Flora, kde se celá akce konala. Obě skupinky si vybraly svůj stánek, který si nazdobily podle zvoleného evropského státu. Žáci z 1.A si připravili Švédko, 1.B své…

Více

Prezentiáda Olomouc

5.dubna se zúčastnily dva týmy naší školy Prezentiády v Olomouci a to tým M&M (Markéta Chovancová, Markéta Dvořáková) a Generace Z (Štěpán Mikulenka, Petr Fiala). Soutěžilo se na téma „Ta dnešní mládež“, oba dva týmy se se zadáním popraly na výbornou. Tým M&M se umístil na skvělém druhém místě a tým Generace Z může jít zasadit brambory ze svých…

Více

Krajská soutěž CAN YOU SPEAK BUSINESS ENGLISH

Dne 8. 11. 2018 se naše škola zapojila do čtvrtého ročníku krajské soutěže v anglickém jazyce CAN YOU SPEAK BUSINESS ENGLISH, která se konala na Obchodní akademii v Přerově. Soutěž je určená pro studenty odborných středních škol, aby si vyzkoušeli své jazykové kompetence také v odborné oblasti. Letos nás reprezentovali Klára Rudy z 3. A, Tomáš Hořava ze 4. A a Matěj Mondek…

Více

Vyhráli jsme 1. místo v ekonomické soutěži EKOTÝM 2017

V úterý 26. září 2017 proběhlo v budově Obchodní akademie Olomouc krajské kolo ekonomické soutěže Ekotým. Soutěže se kromě týmu z naší školy, který tvořili Milan Janů (4. B), Natálie Rýznarová a František Otta (oba 4. A), zúčastnil ještě tým Obchodní akademie Mohelnice, Prostějov, Přerov a hostitelské Obchodní akademie Olomouc. Soutěž sestávala z vědomostního testu z oborů ekonomika, účetnictví a právo, ve kterém náš…

Více

2.místo v krajské soutěži PREZENTIÁDA OLOMOUC

  Dne 19.4. 2017 jsme se my, žákyně třetího ročníku ekonomického lycea, vydaly reprezentovat již po druhé naši školu na krajské kolo prezentiády, kde jsme se loni umístily na 3.místě. Krajské kolo se konalo v prostorách Gymnázia Hejčín. Chvíli nám trvalo, než jsme našli budovu, ve které se soutěž konala, byla totiž velice dobře ukrytá. Soutěž začala v 9…

Více

OA Šumperk navštívila Evropský parlament ve Štrasburku

3.A z OA Šumperk navštívila Evropský parlament ve Štrasburku Zdravím všechny čtenáře, krásný den a příjemné čtení. Zapište si do diáře, že Obchodní akademie pro nudící se není. Štrasburk čekal právě na nás a my byli poctěni. Reprezentovali jsme Vás a vyzkoušeli volení. Děkujeme panu řediteli, že nás pustil na cestu. A taktéž Euroscole za jedinečnou poctu. Snaha není…

Více

Ekotým – 1. místo v republice

V úterý 9. 12. 2014 proběhlo v Jihlavě republikové finále odborné ekonomické soutěže Ekonomický tým 2014.Naše studentky Marie Hanušová, Martina Horáčková a Nicola Lužíková ze třídy 4. A reprezentovaly naši školu a obsadily titul nejvyšší – 1. místo. První finálovou disciplínou byla tvorba projektové práce, již ohodnotila odborná komise z VŠE Praha. Dalšími disciplínami byly test o 80 otázkách z…

Více

Postup do celostátního finále Středoškolské odborné činnosti

Ve středu 14. května 2014 se žáci naší školy účastnili krajského kola soutěže Středoškolská odborná činnost, které se konalo v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého  v Olomouci. Do krajského kola se probojovaly dvě žákyně naší školy – Petra Janků ze 3. B a Marie Re ze 3. A. Obě dvě soutěžily se svými pracemi v oboru Ekonomika a řízení….

Více

Dotaz, připomínka

Máte-li nějaký dotaz nebo připomínku, můžete nám je jednoduše sdělit přes formulář.