Den otevřených dveří

V úterý 17. 12. 2019 se v době od 10:00 do 16:00 uskuteční Den otevřených dveří, na kterém nabízíme uchazečům o studium možnost podívat se do prostor školy a získat aktuální informace k plánovanému přijímacímu řízení na další školní rok.