Důležité informace k Bakalářům

Důležité informace k Bakalářům

  • U mobilní aplikace je potřeba požívat pouze nejnovější verzi, která se jmenuje Bakaláři Online (Stará verze aplikace se jménem Bakaláři už není podporována).
  • Pokud neznáte heslo,můžete použít reset hesla na přihlašovací stránce WebBakalářů . Adresa https://oaspk.bakalari.cz/ nebo ze stránek školy v menu ŽÁCI A RODIČE > BAKALÁŘI. Pro reset hesla je potřeba zadat e-mail, který jste nahlásili třídnímu učiteli.
  • Mobilní aplikace neumí pracovat s přílohami ve zprávách či úkolech. Z tohoto důvodu doporučujeme posílat úkoly jednotlivým vyučujícím výhradně přes webové rozhraní Bakalářů.
  • Ve webové aplikaci v menu >Výuka> Domácí úkoly se u úkolu může objevit šipka. Ta umožňuje reagovat žákovi na úkol a poslat mu i přílohu (neboli vypracovaný úkol).

 

 

 

Seznam úkolů - Bakaláři

Seznam úkolů – Bakaláři

Okno pro odpověď na úkol

Okno pro odpověď na úkol