Go 2019

Každoročně naše škola pořádá pro žáky prvních ročníků adaptační kurz GO v areálu penzionu Later v Pustých Žibřidovicích. Kurzy mají napomoci rychlému sžití kolektivů jednotlivých tříd, jejich seznámení s třídními učiteli a také bezproblémové zapojení do života školy. Také letošní kurz nebyl výjimkou. Studenti se ocitli na Ostrově poznání, kde bylo jejich úkolem co nejlépe poznat nejen své spolužáky a učitele, ale také sebe sama, svoje silné stránky i své limity. Počasí nám přálo, užili jsme si spoustu legrace a doufám, že vzpomínka na GO bude patřit k těm, které zůstávají.