Organizační a hygienická opatření přijatá pro zajištění provozu školy od 1. 9. 2020

 

 

Organizační a hygienická opatření přijatá pro zajištění provozu školy od 1. 9. 2020 – zde.

Ing. Tom Ristovský

ředitel školy