Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole

Osobní přítomnost žákům 1. – 3. ročníků naší školy za účelem konání konzultací a třídnických hodin bude umožněna od 15. června 2020 podle zvláštního rozvrhu. Níže jsou uvedeny a třídní učitelky a učitelé Vám také zašlou informace týkající se organizace vzdělávání, provozu školy a hygienická opatření, platné do konce školního roku. Je nutné, abyste se s nimi seznámili a dodržovali je. V příloze naleznete čestné prohlášení, které vyplňte společně s rodiči a odevzdejte při nástupu do školy. Výuka (konzultace), která začíná v pondělí 15. 6. 2020 třídnickými hodinami, není pro Vás nyní povinná, ale vzhledem k situaci, která nás v letošním školním roce postihla, Vám doporučuji, abyste se jí zúčastnili. Hlavní vzdělávací aktivitou zůstává až do 30. června. 2020 vzdělávání na dálku.

 

· Organizace vzdělávání, provoz školy a hygienická opatření – Zde
· Čestné prohlášení – Zde
· Rozvrh prvních konzultací a třídnických hodin – Zde
· Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku – Zde

Ing. Tom Ristovský

ředitel školy