Informace pro žáky

Výuka bude v následujících dnech pokračovat distanční formou. Všichni sledujte své emaily a zprávy z Bakalářů. Postupujte na základě pokynů jednotlivých vyučujících a studujte podle předložených a určených materiálů.

Dbejte prosím ochrany svého zdraví.

Ing. Tom Ristovský
ředitel školy

 

Učebnice ze skříněk a potvrzování přihlášek

V úterý 17. 3. 2020 a ve středu 18. 3. 2020 v době od 9:00 do 11:00 hodin si mohou žáci individuálně vyzvednout své studijní materiály ze šatnových skříní. Přístup do školy  bude umožněn žákovským vstupem směrem od hřiště – přes čip.

Žáci, kteří potřebují potvrdit přihlášku na VŠ, mohou přijít do školy za svými TU v těchto termínech:

  • Středa 18. 3. 2020   9:00 – 11:00 hodin
  • Pondělí 23. 3. 2020  9:00 – 10:00 hodin
  • Středa 25. 3. 2020    9:00 – 10:00 hodin.