Odborná praxe žáků OA Šumperk v Německu (šk. rok 2019/2020)

 

V rámci Programu podpory odborných praxí mají žáci naší školy možnost absolvovat odbornou praxi v sousední zemi, a to konkrétně v německém Augsburgu.

Pokud nám bude žádost pro školní rok 2019/2020 schválena, vykonají 4 žákyně z tříd ekonomického lycea a obchodní akademie praxi na augsburgské radnici a v tamější instituci veřejné správy. S oběma zařízeními již máme velmi dobré zkušenosti.

V případě kladného vyřízení žádosti vycestují žákyně za praxí ve dnech 6. – 19. října 2019. Během celé praxe bude kladen důraz na zapojení praktikantů do běžných pracovních povinností a na aktivní asistenci ze strany pedagogicky kvalifikovaných osob (doprovodná osoba). Účastnice pak získají evropský certifikát (tzv. Europass-mobility), který jim může pomoci v dalším profesním životě.

Odborná stáž žáků z Augsburgu v Šumperku (jaro 2020)

V rámci programu EU Erasmus+ přijedou 4 žáci z Berufschule 5 Augsburg na stáž k nám do Šumperka. Po dvoudenní jazykové animaci, při níž se němečtí žáci naučí několik vět česky, absolvují stážisté praxi na radnici v Šumperku. Tyto praxe se od školního roku 2015/2016 konají vždy na jaře daného roku (2016, 2017, 2018).

Další informace a blogy k praxím zde.