Organizace školního roku 2019/2020 pro Jazykovou školu

Organizace školního roku 2019/2020 pro Jazykovou školu

MOTTO: „KVALITNÍ JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ  ZA  BEZKONKURENČNÍ  CENU“

Jazykové kurzy neprobíhají v době státních svátků a  těchto dnů:

  • 29.- 30. října 2019 (út, st) – podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2019 (po) – 3. 1. 2020 (pá) – vánoční prázdniny
  •      

  • jazykové kurzy začnou ve 6. ledna 2020
  • 3. 2. 2020 (po) – 9. 2. 2020 (pá) – jarní prázdniny
  • 9. dubna 2020 (čt)– velikonoční prázdniny
  • O hodiny posluchači rozhodně nepřijdou, s absencí kurzů v této době bylo počítáno. V každém kurzu lektor/ka odučí vždy všech 70 vyučovacích hodin.

Zpracovala dne 18. 7. 2019: Mgr. Ludmila Divišová

JAZYKOVÉ KURZY 2019/2020

Zápis do jazykových kurzů angličtiny, němčiny a ruštiny se koná ve dnech 2.- 4. září 2019 od 14.00-16.30 na OA Šumperk (učebna 209, první patro vpravo). Přihlášky je však možné poslat i mailem na divisova@oa-sumperk.cz,Lidka.Diviska@seznam.cz, cena kurzovného činí 3800 Kč na školní rok – 70 hodin výuky ročně a každý posluchač má právo získat na konci školního roku Osvědčení o návštěvě daného kurzu – oficiální blanket podepsaný ředitelem školy s kulatým razítkem.

Výuka v jazykových kurzech bude zahájena v týdnu od 9. září 2019. Všechny naše jazykové učebny jsou  vybavené dataprojektorem a počítačem s přístupem na internet. V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na 725 075 183.

Přeji všem krásné letní dny

Mgr. L. Divišová, vedoucí jazykové školy při OA Šumperk

 

  • JE MOŽNÉ SE už i dnes PŘIHLÁSIT DO JAZYKOVÝCH KURZŮ, A TO PÍSEMNĚ NA: divisova@oa-sumperk.cz,Lidka.Diviska@seznam.cz, nebo TELEFONICKY: 725 075 183.