Soutěž Best in English 2019

V pátek 29. listopadu 2019 se výběr 29 studentů a studentek 1. – 4. ročníků zapojilo do on-line soutěže v anglickém jazyce „Best in English“, za co jim patří velké poděkování. Test byl zpřístupněn od 9:00 do 11:00 pro všechny soutěžící z různých částí světa. Test byl složen ze tří částí zaměřeních na ověřování znalostí v gramatice, čtení s porozuměním a poslechu. Úroveň jednotlivých úkolů dosahovala náročnosti B1 – C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Soutěžící měli limit 60 minut pro řešení zadání testu. Do celkového skóre se započítává počet správných odpovědí a v případě shodného počtu bodů rozhoduje dosažený čas pro vypracování testu. Maximálně bylo možné získat 117 bodů. Předběžné výsledky budou zveřejněny do 15. prosince 2019 na webových stránkách https://bestinenglish.org/, kde bude uvedena kompletní mezinárodní statistika účasti.

V loňském ročníku soutěže Best in English měřilo své síly v angličtině 21 100 studentů a studentek z 992 škol ze 30 zemí světa. Zveřejněny budou výsledky prvních 20 škol a 20 nejlepších soutěžících v České republice. Ostatní soutěžící budou uvedeni pod přihlašovacím jménem a mohou si své výsledky sami najít a vidět své správné a chybné odpovědi. Pořadí škol se stanovuje podle výsledků nejlepších deseti soutěžících dané školy.