STÁTNÍ ZKOUŠKY Z PÍSEMNÉ A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

STÁTNÍ ZKOUŠKY  Z PÍSEMNÉ A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

pro žáky a zájemce z řad veřejnosti.

 

 

Přihlášku na zkoušku je možné zaslat nejpozději do 15. května 2019 na e-mail: serafinova@oa-sumperk.cz

 POŽADAVKY – základní úroveň:

  • desetiminutový opis rychlostí nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % (za chybu se odečítá 10 úhozů)
  • podle propozic vypracovat v časovém intervalu 90 minut obchodní dopis a tabulku, a to bez podstatné odchylky a s maximálně dvěma hrubými chybami v každé z písemností. Hodnotí se práce odevzdaná na papíře.
POPLATKY:
·         zkouška z  psaní na klávesnici základní 600 Kč