Uzavření školy a distanční výuka

Pozor, aktualita

Usnesením vlády České republiky ze dne 8. října 2020 se od 12. října do 25. října 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Střední školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky jsou celostátně zavřeny.

Naše škola přechází na distanční způsob vzdělávání.

 

Výuka bude probíhat převážně on-line formou prostřednictvím MS Teams. Vyučující budou se žáky komunikovat pomocí videokonferencí. Další část výuky se uskuteční asynchornní formou. V tomto případě budou učitelé žákům posílat zadání úkolů (samostatné či skupinové práce, projekty) prostřednictvím MS Teams. Žáci zadané úkoly zpracují dle svých časových možností a domluveným způsobem ve stanoveném termínu vypracované zadání odevzdávají.  V průběhu plnění úkolů budou učitelé žákům k dispozici pro konzultace a individuální pomoc. Výše uvedené formy výuky budou doplněny samostudiem z učebnic, učebních materiálů…

Všichni žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Pokud se nebude moci nezletilý žák výuky zúčastnit, musí ho zákonný zástupce omluvit podle pravidel uvedených ve školním řádu. Zletilí žáci se omlouvají podle stejných pravidel sami.

Žákům, kteří nemají potřebné technické vybavení, škola na základě smlouvy potřebnou ICT techniku zapůjčí.

Komunikace s rodiči probíhá i nadále pomocí BAKALÁŘŮ.

Rodičům i žákům budou všichni vyučující poskytovat potřebné informace. Konzultace   mohou probíhat ve formě telefonických hovorů, on-line chatů, e-mailů. V určitých případech i formou osobních konzultací, za dodržení všech hygienických pravidel a nařízených opatření.

Dny 26. a 27. 10. 2020 jsou pro žáky školy stanoveny jako volné dny. V těchto dnech nebude probíhat výuka žádnou formou.

Stravování žáků. Od 12. 10. 2020 je jídelna zavřena a žáci jsou hromadně odhlášeni.

Rozvrh možných videokonferencí je zveřejněný na webu školy v menu: Žáci a rodiče > Rozvrh videokonference

V Šumperku 9. 10. 2020

Ing. Tom Ristovský

ředitel školy