Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2018-2019 po náhradním termínu

 

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení pro obor Obchodní akademie 63-41-M/02 po náhradním termínu

  • Celkové pořadí uchazečů .
  • Seznam přijatých uchazečů
  • Kritéria přijímacího řízení
  • První přijatý uchazeč získal celkem 139 bodů a poslední přijatý uchazeč získal celkem 99 bodů.

Výsledky přijímacího řízení pro obor Ekonomické lyceum 78-42-M/02

  • Celkové pořadí uchazečů .
  • Seznam přijatých uchazečů
  • Kritéria přijímacího řízení
  • První přijatý uchazeč získal celkem 152 bodů a poslední přijatý uchazeč získal celkem 122 bodů.

Ostatní informace

  • Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke vzdělávání si budou moci zákonní zástupci uchazeče osobně vyzvednout ve škole dne 03. 05. 2018 v době od 08:00 do 11:00 a od 12:00 do 14:00 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou následně rozeslána poštou.
  • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují, zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn ve vestibulu školy a na webových stránkách školy.

V Šumperku dne 2. května 2018
ředitel školy
Ing. Tom Ristovský