Zápisy do jazykových kurzů

JAZYKOVÉ KURZY 2020/2021

Zápis do jazykových kurzů angličtiny a němčiny se koná ve dnech 1.- 2. září 2020 od 14.00-16.30 na OA Šumperk (učebna 209, první patro vpravo). Přihlášky je však možné poslat i mailem na divisova@oa-sumperk.cz,Lidka.Diviska@seznam.cz, cena kurzovného činí 3800 Kč na školní rok – 70 hodin výuky ročně a každý posluchač má právo získat na konci školního roku Osvědčení o návštěvě daného kurzu – oficiální blanket podepsaný ředitelem školy s kulatým razítkem.

Výuka v jazykových kurzech bude zahájena v týdnu od 7. září 2020. Všechny naše jazykové učebny jsou vybavené dataprojektorem a počítačem s přístupem na internet. V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na 725 075 183.

Přeji všem krásné letní dny

Mgr. L. Divišová, vedoucí jazykové školy při OA Šumperk

  • Seznam všech nabízených kurzů najdete zde.
  • Přihlášku je možné také odeslat nyní na email divisova@oa-sumperk.cz.
  • Přihláška ke stažení v MS Word zde.