Zasedání školské rady

Dne 7. 11. 2018 se uskutečnilo podzimní zasedání školské rady, která projednala výuku podle školního vzdělávacího programu ve školním roce 2017/2018 a schválila výroční zprávu za školní rok 2017/2018.

Výroční zpráva je k nahlédnutí v sekci Škola > Dokumenty.