Skip to content

Aktuální informace k přijímacímu řízení dne 8. 5. 2021

Kategorie Uchazeč, a Veřejnost

Last updated on 10. 5. 2021

Uchazeč, který podal jednu přihlášku na střední školu, ve které se jednotná přijímací zkouška (dále JPZ) nekoná, a zároveň podal alespoň jednu přihlášku na střední školu, ve které se JPZ koná, koná JPZ ve dvou termínech ve škole, kterou uvedl na přihlášce a ve které se JPZ koná. Ředitel této střední školy zasílá uchazeči pozvánku k přijímací zkoušce na oba termíny.

Aktuálním opatřením MŠMT se výše uvedený text rozšiřuje o následující:

Uchazeč, který měl konat oba termíny JPZ na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny JPZ, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

 

  1. náhradní termín se bude konat 2. 6. 2021.
  2. náhradní termín se bude konat 3. 6. 2021.

Pozvánky k náhradnímu termínu odešle škola uchazečům nejpozději 7 dní předem.

 

8. května 2021
Ing. Tom Ristovský
ředitel školy