Skip to content

Beseda – zvládání stresu

Kategorie Školní aktivity

V rámci prevence jsme pro žáky všech ročníků naší školy připravili 4hodinový seminář na téma zvládání stresu.  Žáci se díky panu psychologu Mgr. Ondřeji Kupčíkovi dozvěděli mnoho zajímavých informací o stresu, učili se, jak jej zvládat, snažili se pochopit jeho základní mechanismy a v neposlední řadě absolvovali ve skupinách praktický trénink zvládání náročných situací. Seminář zatím absolvovali žáci 1. A, B a 2. A a dle dotazů ve třídě měl seminář velký úspěch. Další třídy tuto akci absolvují v následujících týdnech.  (Na fotografii je třída 1. B)