Skip to content

GO! 2021

Kategorie Rodiče, a Uchazeč

GO! 2021 – Adaptační kurz pro studenty 1. ročníku OA Šumperk

Vážení rodiče,
již tradičně na začátku každého školního roku probíhá na OA Šumperk akce GO. Jedná se o několikadenní kurz, který studenti absolvují hned v prvním týdnu školy. Smyslem tohoto setkání je:

  • umožnit studentům prvního ročníku poznání nových spolužáků a třídního učitele, vytvoření sociálních vazeb a nalezení jejich místa ve skupině
  • urychlit adaptaci studentů na nové prostředí a jejich co nejrychlejší zapojení do života školy
  • navodit atmosféru radosti a tvůrčí práce, tolerance a vzájemné úcty ve skupině
  • podpořit plynulý přechod studentů z „dětství“ do „dospělosti“.

Jakými prostředky dosahujeme našich cílů? Aktivitami zaměřenými na týmovou spolupráci, komunikaci, toleranci a sebepoznání. Snažíme se o vytvoření dobré atmosféry v nově vznikajících třídách.

Odkaz na sezam potřebných věcí + návratka – (formát PDF).


Termín kurzu GO: 1. září – 3. září 2021

Odjezd: středa 1. září (po dopoledním vyučování – sraz 13:30 na vlakovém nádraží Šumperk)
Příjezd: pátek 3. září (vlakové nádraží Šumperk cca 17:00 hod) ,
Místo konání: Pusté Žibřidovice – Penzion Later
Předběžná cena: Kč 1700,- v částce je zahrnuto stravování, ubytování, doprava, provozní materiál)

Bližší informace: Mgr. Monika Vavříková – vedoucí GO tel.: 737 000 040, vavrikova@oa-sumperk.cz

Uvedenou částku uhraďte nejpozději do 31. července 2021 na účet školy 240 441 382/0300. Jako variabilní symbol uveďte registrační číslo z přijímacího řízení. Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte.

Pokud byste chtěli podpořit tuto aktivitu pořádanou školou, můžete přispět ve formě sponzorského daru, připravenou darovací smlouvu Vám rádi doručíme.

 

S přátelským pozdravem
Ing. Tom Ristovský
ředitel školy