Skip to content

Informace k distanční výuce

Kategorie Rodiče, Výuka, a Žáci

Last updated on 4. 2. 2021

Uzavření školy, distanční výuka

Vláda ČR svým usnesením ze dne 23. 12. 2020 omezuje s účinností od 27. 12. 2020 mj. provoz středních škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na středním a jazykovém vzdělávání v těchto školách.

Od 4. ledna 2021 bude vzdělávání na OA i JŠ probíhat distančním způsobem, podle pravidel zveřejněných 9. října 2020.

Vzhledem k velmi vážné epidemiologické situaci doporučuji, abyste po tuto dobu omezili osobní konzultace a s učiteli komunikovali telefonicky, e-mailem, prostřednictvím bakalářů.

Odkazy:

Pravidla Výuky

  • Výuka bude probíhat převážně on-line formou prostřednictvím MS Teams. Vyučující budou se žáky komunikovat pomocí videokonferencí. Další část výuky se uskuteční asynchornní formou. V tomto případě budou učitelé žákům posílat zadání úkolů (samostatné či skupinové práce, projekty) prostřednictvím MS Teams. Žáci zadané úkoly zpracují dle svých časových možností a domluveným způsobem ve stanoveném termínu vypracované zadání odevzdávají. V průběhu plnění úkolů budou učitelé žákům k dispozici pro konzultace a individuální pomoc. Výše uvedené formy výuky budou doplněny samostudiem z učebnic, učebních materiálů…
  • Všichni žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Pokud se nebude moci nezletilý žák výuky zúčastnit, musí ho zákonný zástupce omluvit podle pravidel uvedených ve školním řádu. Zletilí žáci se omlouvají podle stejných pravidel sami.
  • Žákům, kteří nemají potřebné technické vybavení, škola na základě smlouvy potřebnou ICT techniku zapůjčí.
  • Komunikace s rodiči probíhá i nadále pomocí BAKALÁŘŮ.
  • Rodičům i žákům budou všichni vyučující poskytovat potřebné informace. Konzultace mohou probíhat ve formě telefonických hovorů, on-line chatů, e-mailů. V určitých případech i formou osobních konzultací, za dodržení všech hygienických pravidel a nařízených opatření.

V Šumperku 1. 1. 2021

Ing. Tom Ristovský

ředitel školy