Skip to content

Maturitní zkouška – aktualizace

Kategorie Maturita, Rodiče, a Žáci

Last updated on 30. 3. 2021

Informace k maturitní zkoušce

 • maturitní zkoušku může konat žák, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021. Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku v náhradním termínu nebo opravnou zkoušku do konce března 2021
 • didaktické testy se v jarním zkušebním období konají ve dnech 24. až 26. května 2021. V platnosti zůstává prodloužení času konání didaktických testů: DT z českého jazyka a literatury na 85 minut, z cizího jazyka na 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti, a z matematiky na 135 minut
 • žák, který se z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním nemůže řádného jarního termínu zúčastnit a omluví se, může konat tuto zkoušku v mimořádném termínu, který se uskuteční ve dnech 7. až 9. července 2021. Didaktické testy v mimořádném termínu se budou konat na spádových školách, které určí CZVV ve spolupráci s krajskými úřady

Profilová část MZ

 • nadále platí, že písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se v jarním ani podzimním období nekonají.
 • Žák nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury ani z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části. Může se však rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná. Žák se může rozhodnout, že vykoná dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jen zkoušku z cizího jazyka, případně obě. Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy nejpozději do 30. dubna 2021. Hodnocení této zkoušky se započítává do celkového hodnocení maturitní zkoušky a uvádí se na vysvědčení o maturitní zkoušce, s výjimkou případu, kdy žák zkoušku nevykonal úspěšně nebo ji nekonal. Žák, který bude chtít vykonat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury odevzdá žákovský seznam literárních děl nejpozději do 30. dubna 2021.
 • k žádným změnám nedochází u ústní zkoušky ze SOEP, u praktické zkoušky z účetnictví ani u obhajoby maturitní práce před zkušební maturitní komisí
 • nový harmonogram konání maturitních zkoušek – viz příloha

Termíny maturitní zkoušky – jaro 2021, aktualizováno 17. 3. 2021

Termíny didaktických testů společné části MZ

 • Pondělí 24. 5. 2021 Matematika – DT, ANJ – DT
 • Úterý 25. 5. 2021 CJL – DT
 • Středa 26. 5. 2021 Matematika rozšiřující
 • (Mimořádné termíny: 7. 7. – MAT, ANJ, 8. 7. – CJL, 9. 7. – MAT rozš.)

Termíny maturitních zkoušek profilové části MZ

Třída 4. A

 • 1. – 4. 6. 2021 Ústní zkoušky, včetně obhajob MP
 • 14., 17., 27., 28., 31. 5. Dny volna k přípravě na MZ (svatý týden)

Třída 4. B

 • 20. 5. 2021 POM z účetnictví
 • 1.– 4. 6. 2021 Ústní zkoušky
 • 14., 26., 27., 28., 31. 5. Dny volna k přípravě na MZ (svatý týden)

Další termíny:

 • Ukončení výuky a předání vysvědčení žákům 4. A, B v pátek 21. 5. 2021.
 • Závěrečná porada pro třídy 4. A, B ve středu 19. 5. 2021 v 10:40 hodin.
 • Známky budou uzavřeny v úterý 18. 5. 2021 do 12:00 hodin.

V Šumperku 17. 3. 2021
Ing. Tom Ristovský
ředitel školy