Skip to content

Maturitní zkouška – aktualizace

Kategorie Maturita, Rodiče, a Žáci

  • maturitní zkoušku může konat žák, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021. Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku v náhradním termínu nebo opravnou zkoušku do konce března 2021
  • u povinných didaktických testů, které se budou konat ve dnech 3. – 5. května 2021, bude navýšen čas na jejich vypracování o 10 minut u českého a cizího jazyka a o 15 minut u matematiky
  • žák, který se z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním nemůže řádného jarního termínu zúčastnit, může konat tuto zkoušku v mimořádném termínu, který se uskuteční ve dnech 14. až 16. června 2021
  • písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky. V profilové části MZ se tedy bude z jazyků konat pouze ústní zkouška. Hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří pouze hodnocení ústní zkoušky.
  • k žádným změnám nedochází u ústní zkoušky ze SOEP, u praktické zkoušky u účetnictví ani u obhajoby maturitní práce před zkušební maturitní komisí
  • v platnosti zůstávají všechny termíny s výjimkou zrušených písemných prací z CJL a ANJ

 

V Šumperku 4. 2. 2021
Ing. Tom Ristovský
ředitel školy