Skip to content

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška 2021/2022

V souladu s platnou legislativou rozhodl ředitel školy o tom, že žáci, kteří budou maturovat ve školním roce 2021/2022, vykonají maturitní zkoušku takto:

Obor Ekonomické lyceum

A)   Společná část

 • Český jazyk a literatura – didaktický test
 • Cizí jazyk, nebo matematika (žák si zvolí) – didaktický test

Nepovinné zkušební předměty (žák si zvolí maximálně dva)

 • Cizí jazyk –  Matematika             – Matematika rozšiřující

B)    Profilová část

Profilová část MZ se skládá z těchto povinných zkoušek:

 • Český jazyk a literatura – formy: 1. Písemná práce, délka konání 120 minut včetně času na volbu zadání, minimální rozsah práce je 250 slov. Žáci mohou použít Pravidla českého pravopisu. 2. Ústní zkouška*)
 • Cizí jazyk (pokud si žák ve společné části MZ zvolil CJ) – formy: 1. Písemná práce, délka konání 60 minut včetně času na volbu zadání, minimální rozsah práce je 200 slov. Žáci mohou použít překladový slovník. 2. Ústní zkouška*)
 • Soubor odborných ekonomických předmětů (ekonomika, účetnictví, právo, písemná elektronická komunikace) – forma: Ústní zkouška*)
 • Ekonomika –forma: Vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební Maturitní komisí. Příprava k obhajobě maturitní práce trvá nejméně 5 minut. Obhajoba maturitní práce trvá nejméně 15 a nejdéle 25 minut.

Nepovinné zkoušky:

Cizí jazyk (volba NEJ nebo RUJ)   – formy:

 1. Písemná práce, délka konání 60 minut  včetně času na volbu zadání, minimální rozsah práce je 200 slov. Žáci mohou použít  překladový slovník.
 2. Ústní zkouška*)

Matematika  – forma: ústní zkouška*)

*) Maturitní seznam literárních děl, včetně kritérií pro sestavení žákovského seznamu – viz níže.

Obor Obchodní akademie – denní forma vzdělávání

A) Společná část

 • Český jazyk a literatura – didaktický test
 • Cizí jazyk, nebo matematika (žák si zvolí) – didaktický test

Nepovinné zkušební předměty  (žák si zvolí maximálně dva)

 • Cizí jazyk –  Matematika            – Matematika rozšiřující

B)  Profilová část

Profilová část MZ se skládá z těchto povinných zkoušek:

 • Český jazyk a literatura – formy: 1. Písemná práce, délka konání 120 minut včetně času na volbu zadání, minimální rozsah práce je 250 slov. Žáci mohou použít Pravidla českého pravopisu. 2. Ústní zkouška*)
 • Cizí jazyk (pokud si žák ve společné části MZ zvolil CJ) – formy: 1. Písemná práce, délka konání 60 minut včetně času na volbu zadání, minimální rozsah práce je 200 slov. Žáci mohou použít překladový slovník. 2. Ústní zkouška*)
 • Soubor odborných ekonomických předmětů (ekonomika, účetnictví, právo, písemná elektronická komunikace) – forma: Ústní zkouška*)
 • Účetnictví – forma: Praktická zkouška

Praktická zkouška z účetnictví zahrnuje část zpracovávanou „ručně“ a část   zpracovávanou na PC. Celá zkouška trvá nejdéle 240 minut. Obě části trvají stejnou dobu. Čas potřebný pro zadání se do zkoušky nezapočítává.

Téma: Základní agendy v s.r.o. – účetnictví vedené ručně, – účetnictví vedené v programu POHODA

Nepovinné zkoušky:

Cizí jazyk (volba NEJ nebo RUJ)   – formy:

 1. Písemná práce, délka konání 60 minut  včetně času na volbu zadání, minimální rozsah práce je 200 slov. Žáci mohou použít překladový slovník.
 2. Ústní zkouška*)

Matematika  – forma: ústní zkouška*)

*) Maturitní seznam literárních děl, včetně kritérií pro sestavení žákovského seznamu – viz níže.

Témata ústních zkoušek – viz níže.

Přílohy  – dokumenty k maturitě:

 

V Šumperku 15. 9.  2021
Ing. Tom Ristovský
ředitel školy