Skip to content

Organizace výuky od 26. 4. 2021

Kategorie Rodiče, a Žáci

Organizace výuky od 26. dubna 2021

 

  • Od 26. 4. 2021 pokračuje výuka na obchodní akademii i jazykové škole distančním způsobem. Pro žáky OA platí nový rozvrh videokonferencí – zde (PDF).
  • Žáci 4. B zahájí 26. 4. 2021 praktickou přípravu na POM z účetnictví. Tato výuka je pro žáky povinná a uskuteční se vždy v pondělí a v úterý od 11:00 hodin v rozsahu dvou vyučovacích hodin. Žáci musí být vždy v pondělí testování. Pro všechny žáky přítomné ve škole platí nutnost zakrývat si dýchací cesty respirátorem FFP2 a dodržovat předepsaná hygienická opatření.
  • Informace o skupinových a individuálních konzultacích, zveřejněné 16. 4. 2021, zůstávají i nadále v platnosti.

Informace z 16. 4. 2021

  • Od 19. 4. 2021 pokračuje výuka na obchodní akademii i jazykové škole distančním způsobem. Pro žáky OA platí nový rozvrh videokonferencí – zde (PDF).
  • Žáci čtvrtých ročníků a žáci ohrožení školním neúspěchem ostatních ročníků mají možnost zúčastnit se skupinových konzultací v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině. Účast je pro žáky dobrovolná. Zájem o konzultace projednají předem žáci s vyučujícími příslušných předmětů, resp. s TU. Účast žáků na skupinových konzultacích je podmíněna testováním žáků.
  • Všichni žáci školy se mohou účastnit individuálních konzultací (jeden žák a jeden učitel). Zájem o tyto konzultace projednají předem žáci s vyučujícími příslušných předmětů. V tomto případě není testování žáka nutné.

V Šumperku 22. 4. 2021

Ing. Tom Ristovský

ředitel školy