Skip to content

Služby žákům

Služby mimo budovu školy

  • Stravování
  • ubytování

Ve škole

  • Občerstvení (kantýna)
  • Wi-fi připojení k internetu
  • tisk, kopírování
  • školní posilovna
  • Stolní tenis