Skip to content

Aktualizace – distanční výuka

Kategorie Rodiče, Výuka, a Žáci

  • Od 1. 3. 2021 pokračuje výuka distančním způsobem.
  • Škola je pro veřejnost otevřena v pondělí a středu v době od 8:00 do 11:00 hodin.
  • Potvrzení o studiu vyřídíte na základě e-mailové žádosti (sekretariat@oa-sumperk.cz).
  • Od 15. února 2021 vstupuje v platnost pro žáky 4. ročníků nový rozvrh video konferencí. Jsou posíleny hodiny výuky maturitních předmětů (CJL, EKO, UCE, ANJ). Sníženy jsou počty hodin 2. CJ.

Rozvrh videokonzultací platný od 15. 2. 2021 (PDF)

V případě, že bude zahájena výuka prezenční formou, bude tato pokračovat podle běžného rozvrhu. O jeho případných úpravách se rozhodne následně.

U žáků 1. – 3. ročníků nedochází k žádným změnám, stejně jako u žáků jazykové školy.

V Šumperku 1. 3. 2021
Ing. Tom Ristovský
ředitel školy