Evropské projekty

Doučování žáků škol

Na škole probíhá v období září – prosinec 2022 doučování financované z Národního plánu obnovy (fond Next Generation EU).

Informační plakát k projektu ve formátu PDF – Stáhnout.

Doučování žáků škol

Na škole probíhá v období leden – srpen 2022 doučování financované z Národního plánu obnovy (fond Next Generation EU).

Informační plakát k projektu ve formátu PDF – Stáhnout.

Digitální kompetence na SŠ (2020 – 2022)

DIGITÁLNÍ KOMPETENCE NA SŠ REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012397 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vytvoření uceleného Interaktivního digitálního vzdělávacího programu „Digitální učebna – moderní vzdělávání“ v podobě vzdělávacího portálu dostupného online, umožňující implementaci mobilních dotykových zařízení do výuky.

Informační plakát k projektu ve formátu PDF – Stáhnout.


Šablony pro SŠ na OA Šumperk II (2019-2021)

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013634
Příjemce: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31
Typ projektu: ESF – Operační Program – Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výše dotace: 653 488,00 Kč z toho z ESF 555 464,79 Kč a SR 98 023,21 Kč
Doba trvání projektu: Od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021
Cíl projektu: Cílem projektu je rozvoj vzdělávání na OA Šumperk. Realizace aktivit projektu přispěje k podpoře dalšího rozvoje pedagogických pracovníků, ke spolupráci školy se zaměstnavateli a k začlenění žáků ohrožených školním neúspěchem do hlavního proudu.
Aktivity: V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:

 • 2.III/5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ
 • 2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
 • 2.III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
 • 2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání v SŠ – 64 hodin/64 týdnů
 • 2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Informační plakát k projektu ve formátu PDF – Stáhnout.


Šablony pro SŠ a VOŠ na OA Šumperk (DOKONČEN)

Projekt dokončen.

Registrační číslo: „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006264“
Příjemce: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31
Typ projektu: ESF – Operační Program – Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výše dotace: Kč 609 571,00 z toho z ESF Kč 518 135,34 a ze SR Kč 91 435,66
Doba trvání projektu: Od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019
Cíl projektu: Cílem projektu je rozvoj vzdělávání na OA Šumperk. Aktivity projektu přispějí k podpoře pedagogických pracovníků v jejich dalším rozvoji, ke spolupráci školy se zaměstnavateli a k začlenění žáků ohrožených školním neúspěchem do hlavního proudu.
Aktivity: V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:

 • 1.5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ
 • 2.13 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
 • 2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin – školení ICT
 • 2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
 • 2.9 Tandemová výuka na SŠ
 • 4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Informační plakát k projektu ve formátu PDF – Stáhnout.


Projekt – Moderní učitel (DOKONČEN)

Informace o projektu jsou v dokumentu pro tisk ve formátu PDF – Stáhnout.


Projekt Ekonom (DOKONČEN)

Informace o projektu jsou v dokumentu pro tisk ve formátu PDF – Stáhnout.


Projekt – Kvalitnější výuka prostřednictvím ICT (DOKONČEN)

Informace o projektu jsou v dokumentu pro tisk ve formátu PDF – Stáhnout.