Kontaktní údaje

Ing. Tom Ristovský ristovsky@oa-sumperk.cz 588 110 351
Ředitel školy, ekonomické předměty (UCE)
Ing. Ctirad Medlík medlik@oa-sumperk.cz 588 110 353
Zástupce ředitele, ekonomické předměty (EKO, STA)
Mgr. Ludmila Divišová divisova@oa-sumperk.cz 588 110 348
Výchovná poradkyně, školní metodik prevence, vedoucí jazykové školy, všeobecné předměty (CJL, NEJ)
Ivana Ondráčková ondrackova@oa-sumperk.cz 588 110 352
Hospodářka školy
Renata Viktoříková viktorikova@oa-sumperk.cz 588 110 352
Administrativní pracovnice
Ing. Ivo Dezort dezort@oa-sumperk.cz 588 110 355
Ekonomické předměty (EKC, PEK, CVK)
Ing. Dagmar Drápalová drapalova@oa-sumperk.cz 588 110 341
Všeobecné předměty, odborné předměty (EKO, UCE, PEK)
František Drozd drozd@oa-sumperk.cz 588 110 347
Všeobecné předměty (RUJ, DEJ)
Ing. Lubomír Gebauer gebauer@oa-sumperk.cz 588 110 344
Správce počítačové sítě, všeobecné předměty (ICT)
Mgr. Radka Haluzíková haluzikova@oa-sumperk.cz 588 110 346
Všeobecné předměty (ANJ)
Mgr. Ivo Heinz heinz@oa-sumperk.cz 588 110 343
Všeobecné předměty (MAT, CHE)
Mgr. Hana Janečková janeckova@oa-sumperk.cz 588 110 347
Všeobecné předměty (RUJ, DEJ)
Mgr. Daniela Johnová johnova@oa-sumperk.cz 588 110 342
Všeobecné předměty (ANJ)
Mgr. Zuzana Kašíková kasikova@oa-sumperk.cz 588 110 342
Všeobecné předměty (ANJ)
Mgr. Ivana Kohoutková kohoutkova@oa-sumperk.cz 588 110 346
Všeobecné předměty (CJL, ANJ)
Ing. Bronislava Kuchtíková kuchtikova@oa-sumperk.cz 588 110 341
Ekonomické předměty (EKO, UCE, EKC)
Mgr. Vladimír Láník lanik@oa-sumperk.cz 588 110 345
Všeobecné předměty (CJL, OBN, SSV)
PhDr. Zdeňka Macková mackova@oa-sumperk.cz 588 110 342
Všeobecné předměty (CJL, NEJ)
Mgr. Stanislav Re re@oa-sumperk.cz 588 110 344
Ekonomické předměty (EKO, PRA, OBN)
Ing. Lenka Serafínová serafinova@oa-sumperk.cz 588 110 341
Ekonomické předměty (EKO, PEK)
Mgr. Zdeňka Schrömerová schromerova@oa-sumperk.cz 588 110 343
Všeobecné předměty (MAT, BIO)
Mgr. Monika Vavříková vavrikova@oa-sumperk.cz 588 110 347
Všeobecné předměty (MAT, FYZ)
Mgr. Hana Stromšíková stromsikova@oa-sumperk.cz 588 110 349
Všeobecné předměty (TEV)
Jaroslav Ženčák zencak@oa-sumperk.cz 588 110 349
Všeobecné předměty (ZEM, TEV)