Kontaktní údaje

Ing. Tom Ristovský ristovsky@oa-sumperk.cz 588 110 351
Ředitel školy, ekonomické předměty (UCE)
Mgr. Ludmila Divišová divisova@oa-sumperk.cz 588 110 353
Zástupkyně ředitele, všeobecné předměty (CJL, NEJ)
Mgr. Hana Stromšíková stromsikova@oa-sumperk.cz 588 110 349
Výchovná poradkyně, všeobecné předměty (TEV)
Ivana Ondráčková ondrackova@oa-sumperk.cz 588 110 352
Hospodářka školy
Renata Viktoříková viktorikova@oa-sumperk.cz 588 110 352
Administrativní pracovnice
Ing. Dagmar Drápalová drapalova@oa-sumperk.cz 588 110 341
Odborné předměty (EKO, UCE, PEK)
František Drozd drozd@oa-sumperk.cz 588 110 347
Všeobecné předměty (RUJ, DEJ)
Ing. Lenka Folwarczná folwarczna@oa-sumperk.cz 588 110 355
Odborné předměty (EKO, UCE, STA)
Ing. Lubomír Gebauer gebauer@oa-sumperk.cz 588 110 344
Správce počítačové sítě, všeobecné předměty (ICT)
Mgr. Radka Haluzíková haluzikova@oa-sumperk.cz 588 110 346
Všeobecné předměty (ANJ)
Mgr. Ivo Heinz heinz@oa-sumperk.cz 588 110 343
Všeobecné předměty (MAT, CHE)
Mgr. Hana Janečková janeckova@oa-sumperk.cz 588 110 347
Všeobecné předměty (RUJ)
Mgr. Daniela Johnová johnova@oa-sumperk.cz 588 110 342
Všeobecné předměty (ANJ, NEJ)
Mgr. Zuzana Kašíková kasikova@oa-sumperk.cz 588 110 342
Všeobecné předměty (ANJ)
Mgr. Ivana Kohoutková kohoutkova@oa-sumperk.cz 588 110 346
Všeobecné předměty (CJL, ANJ)
Ing. Bronislava Kuchtíková kuchtikova@oa-sumperk.cz 588 110 341
Ekonomické předměty (EKO, UCE, EKC)
Mgr. Vladimír Láník lanik@oa-sumperk.cz 588 110 345
Všeobecné předměty (CJL, OBN, SSV), školní metodik prevence
PhDr. Zdeňka Macková mackova@oa-sumperk.cz 588 110 342
Všeobecné předměty (CJL, NEJ)
Ing. Vojtěch Reiner reiner@oa-sumperk.cz 588 110 340
Odborné předměty (ICT)
Ing. Michaela Růžičková ruzickova@oa-sumperk.cz 588 110 341
Odborné předměty (EKO, PRA, UCE)
Ing. Lenka Serafínová serafinova@oa-sumperk.cz 588 110 355
Odborné předměty (EKO, PEK)
Mgr. Zdeňka Schrömerová schromerova@oa-sumperk.cz 588 110 343
Všeobecné předměty (MAT, BIO)
Mgr. Monika Vavříková vavrikova@oa-sumperk.cz 588 110 347
Všeobecné předměty (MAT, FYZ)
Jaroslav Ženčák zencak@oa-sumperk.cz 588 110 349
Všeobecné předměty (ZEM, TEV)