STÁTNÍ ZKOUŠKY

Z PÍSEMNÉ A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE PRO ŽÁKY A ZÁJEMCE Z ŘAD VEŘEJNOSTI

Přihlášku na zkoušku je možné zaslat nejpozději do 20. května 2024 na e-mail: serafinova@oa-sumperk.cz

POŽADAVKY – základní úroveň:

desetiminutový opis rychlostí nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % (za chybu se odečítá 10 úhozů)

  • podle dispozic vypracovat v časovém intervalu 90 minut obchodní dopis a tabulku, a to bez podstatné odchylky od dispozic a s maximálně dvěma hrubými chybami v každé z písemností.
  • Hodnotí se práce odevzdaná na papíře.
  • POPLATKY: zkouška z psaní na klávesnici základní 700 Kč