Školní kalendář

Kalendář událostí školního roku:

Vyučování :  
I. pololetí 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023
II. pololetí 1. 2. 2023 – 30. 6. 2023
Jazyková škola:  
Zápisy: 5. – 6. 9. 2022 od 14:00 do 16:30 hodin
Prázdniny:  
Podzimní: 26. až 27. 10. 2022
Vánoční: 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
Pololetní: 3. 2. 2023
Jarní: 27. 2. – 3. 3. 2023
Velikonoční: 6. 4. 2023
Letní: 1. 7. – 31. 8. 2023
Třídní schůzky:  
14. 9. 2022 od 15:15 POUZE PRO RODIČE 1. ROČNÍKŮ
7. 12. 2022 od 15:00 do 17 hodin, třídní schůzka rodičů
29. 3. 2023 od 16:00 – 17:00 hodin, třídní schůzka rodičů
Další termíny:  
Den otevřených dveří: úterý 13. 12. 2022 od 10:00 do 16:00 hodin
Přijímací zkoušky: 1. termín – 13. 4. 2023; 2. termín – 14. 4. 2023
Maturitní zkoušky:  
Pís. práce a didaktické testy duben, květen 2023 – bude upřesněno
Ústní zkoušky květen 2023 – bude upřesněno