Přijímací řízení

 

Ředitel školy vyhlašuje pro školní rok 2024/2025 první kolo přijímacího řízení.

V Šumperku dne 30. 1. 2024

Ing. Tom Ristovský

Ředitel školy