Maturitní zkouška

Maturitní zkouška 2021/2022

Termíny maturitní zkoušky

Termíny didaktických testů společné části MZ

 • Pondělí 2. 5. 2022 Matematika – DT, ANJ – DT
 • Úterý 3. 5. 2022 ČJ – DT
 • Středa 4. 5. 2022 MAT rozšiřující

Konkrétní termíny profilové části MZ

Písemné práce 4. A, 4. B:

 • 20. 4. 2022 PP z CJL
 • 21. 4. 2022 PP z NEJ
 • 22. 4. 2022 PP z ANJ
 • Třída 4. A 16. – 20. 5. 2022 Obhajoby MP
 • 16. – 20. 5. 2022 Ústní zkoušky MZ
 • 09. – 13. 5. 2022 „Svatý týden“

Třída 4. B 28. 5. 2022 POM z účetnictví

 • 16. – 20. 5. 2022 Ústní zkoušky MZ
 • 09. – 13. 5. 2022 „Svatý týden“
 • Závěrečná porada pro třídy 4. A, B ve středu 27. 4. 2022 v 10:40 hodin.
 • Známky budou uzavřeny v úterý 26. 4. 2022 do 12:00 hodin.

Kritéria hodnocení maturitních zkoušek

 • Kritéria hodnocení pro ANJ (Formát pro tisk v PDF) – Zde
 • Kritéria hodnocení pro NEJ (Formát pro tisk v PDF) – Zde
 • Kritéria hodnocení pro CJL (Formát pro tisk v PDF) – Zde
 • Kritéria hodnocení ústní zkoušky 4. A – Zde
 • Kritéria hodnocení ústní zkoušky 4. B – Zde
 • Kritéria hodnocení pro praktickou zkoušku (Formát pro tisk v PDF) – Zde

V souladu s platnou legislativou rozhodl ředitel školy o tom, že žáci, kteří budou maturovat ve školním roce 2021/2022, vykonají maturitní zkoušku takto:

Obor Ekonomické lyceum

A) Společná část

 • Český jazyk a literatura – didaktický test
 • Cizí jazyk, nebo matematika (žák si zvolí) – didaktický test

Nepovinné zkušební předměty (žák si zvolí maximálně dva)

 • Cizí jazyk – Matematika – Matematika rozšiřující

B) Profilová část

Profilová část MZ se skládá z těchto povinných zkoušek:

 • Český jazyk a literatura – formy: 1. Písemná práce, délka konání 120 minut včetně času na volbu zadání, minimální rozsah práce je 250 slov. Žáci mohou použít Pravidla českého pravopisu. 2. Ústní zkouška*)
 • Cizí jazyk (pokud si žák ve společné části MZ zvolil CJ) – formy: 1. Písemná práce, délka konání 60 minut včetně času na volbu zadání, minimální rozsah práce je 200 slov. Žáci mohou použít překladový slovník. 2. Ústní zkouška*)
 • Soubor odborných ekonomických předmětů (ekonomika, účetnictví, právo, písemná elektronická komunikace) – forma: Ústní zkouška*)
 • Ekonomika –forma: Vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební Maturitní komisí. Příprava k obhajobě maturitní práce trvá nejméně 5 minut. Obhajoba maturitní práce trvá nejméně 15 a nejdéle 25 minut.

Nepovinné zkoušky:

Cizí jazyk (volba NEJ nebo RUJ) – formy:

 1. Písemná práce, délka konání 60 minut včetně času na volbu zadání, minimální rozsah práce je 200 slov. Žáci mohou použít překladový slovník.
 2. Ústní zkouška*)

Matematika – forma: ústní zkouška*)

*) Maturitní seznam literárních děl, včetně kritérií pro sestavení žákovského seznamu – viz níže.

Obor Obchodní akademie – denní forma vzdělávání

A) Společná část

 • Český jazyk a literatura – didaktický test
 • Cizí jazyk, nebo matematika (žák si zvolí) – didaktický test

Nepovinné zkušební předměty (žák si zvolí maximálně dva)

 • Cizí jazyk – Matematika – Matematika rozšiřující

B) Profilová část

Profilová část MZ se skládá z těchto povinných zkoušek:

 • Český jazyk a literatura – formy: 1. Písemná práce, délka konání 120 minut včetně času na volbu zadání, minimální rozsah práce je 250 slov. Žáci mohou použít Pravidla českého pravopisu. 2. Ústní zkouška*)
 • Cizí jazyk (pokud si žák ve společné části MZ zvolil CJ) – formy: 1. Písemná práce, délka konání 60 minut včetně času na volbu zadání, minimální rozsah práce je 200 slov. Žáci mohou použít překladový slovník. 2. Ústní zkouška*)
 • Soubor odborných ekonomických předmětů (ekonomika, účetnictví, právo, písemná elektronická komunikace) – forma: Ústní zkouška*)
 • Účetnictví – forma: Praktická zkouška

Praktická zkouška z účetnictví zahrnuje část zpracovávanou „ručně“ a část zpracovávanou na PC. Celá zkouška trvá nejdéle 240 minut. Obě části trvají stejnou dobu. Čas potřebný pro zadání se do zkoušky nezapočítává.

Téma: Základní agendy v s.r.o. – účetnictví vedené ručně, – účetnictví vedené v programu POHODA

Nepovinné zkoušky:

Cizí jazyk (volba NEJ nebo RUJ) – formy:

 1. Písemná práce, délka konání 60 minut včetně času na volbu zadání, minimální rozsah práce je 200 slov. Žáci mohou použít překladový slovník.
 2. Ústní zkouška*)

Matematika – forma: ústní zkouška*)

*) Maturitní seznam literárních děl, včetně kritérií pro sestavení žákovského seznamu – viz níže.

Témata ústních zkoušek – viz níže.


Stanovení způsobu záznamu vytvářeného textu pro konání písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pro jarní i podzimní zkušební období 2022

Ředitel školy Ing. Tom Ristovský, při OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31, v souladu s § 19 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje způsob záznamu vytvářeného textu pro konání písemné práce podle § 14a a 14c této vyhlášky, jak je uvedeno níže.

Žáci bez přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky:

 • Žák obdrží orazítkovaný záznamový arch formátu A4 společně se zadáním PP a text může psát modrou, nebo černou propisovací tužkou.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky:

 • Žák obdrží orazítkovaný záznamový arch formátu A4 společně se zadáním PP a text může psát modrou, nebo černou propisovací tužkou. Na základě doporučení PPP může ředitel školy povolit psaní PP na osobním počítači v textovém procesoru MS Word do předem připravené šablony dokumentu.

Uvedený způsob záznamu textu se týká písemných prací z předmětů:

 • český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk

V Šumperku 15. 2. 2021
Ing. Tom Ristovský
ředitel školy

Přílohy – dokumenty k maturitě:

V Šumperku 15. 9. 2021
Ing. Tom Ristovský
ředitel školy