Maturitní zkouška

Maturitní zkouška 2022/2023

V souladu s platnou legislativou rozhodl ředitel školy o tom, že žáci, kteří budou maturovat ve školním roce 2022/2023, vykonají maturitní zkoušku takto:


Maturitní zkoušky – termíny jaro 2023

Termíny didaktických testů společné části MZ
 • Úterý                 2. 5. 2023      Matematika – DT,  ANJ – DT
 • Středa               3. 5. 2023      ČJ – DT
 •  Čtvrtek               4. 5. 2023      MAT rozšiřující
Termíny profilové části MZ

Písemné práce 4. A, 4. B:

 • 19. 4. 2023 PP z CJL
 • 20. 4. 2023 PP z ANJ

Třída 4. A 

 • 16. – 19. 5. 2023 Ústní zkoušky MZ
 • 22. – 23. 5. 2023 Obhajoby MP
 • 9. – 15. 5. 2023 „Svatý týden“

Třída 4. B 

 • 24. 4. 2023  POM z účetnictví
 • 16. – 19. 5. 2023 Ústní zkoušky MZ
 • 9. – 15. 5. 2023 „Svatý týden“

Závěrečná porada pro třídy 4. A, B   ve středu 26. 4. 2023 v 10:40 hodin.

Známky budou uzavřeny v úterý 25. 4. 2023 do 12:00 hodin.

Šumperk   13. 1. 2023

 Ing. Tom Ristovský

 ředitel školy


Obor Ekonomické lyceum

A) Společná část

 • Český jazyk a literatura – didaktický test
 • Cizí jazyk, nebo matematika (žák si zvolí) – didaktický test

Nepovinné zkušební předměty (žák si zvolí maximálně dva)

 • Cizí jazyk – Matematika – Matematika rozšiřující

B) Profilová část

Profilová část MZ se skládá z těchto povinných zkoušek:

 • Český jazyk a literatura – formy: 1. Písemná práce, délka konání 120 minut včetně času na volbu zadání, minimální rozsah práce je 250 slov. Žáci mohou použít Pravidla českého pravopisu. 2. Ústní zkouška*)
 • Cizí jazyk (pokud si žák ve společné části MZ zvolil CJ) – formy: 1. Písemná práce, délka konání 60 minut včetně času na volbu zadání, minimální rozsah práce je 200 slov. Žáci mohou použít překladový slovník. 2. ústní zkouška*)
 • Soubor odborných ekonomických předmětů (ekonomika, účetnictví, právo, písemná elektronická komunikace) – forma: ústní zkouška*)
 • Ekonomika –forma: Vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební Maturitní komisí. Příprava k obhajobě maturitní práce trvá nejméně 5 minut. Obhajoba maturitní práce trvá nejméně 15 a nejdéle 25 minut.

*) Maturitní seznam literárních děl včetně kritérií pro sestavení žákovského seznamu – viz níže.

Nepovinné zkoušky:

Cizí jazyk (volba NEJ nebo RUJ) – formy:

 1. Písemná práce, délka konání 60 minut včetně času na volbu zadání, minimální rozsah práce je 200 slov. Žáci mohou použít překladový slovník.
 2. Ústní zkouška*)

Matematika – forma: ústní zkouška*)

Obor Obchodní akademie – denní forma vzdělávání

A) Společná část

 • Český jazyk a literatura – didaktický test
 • Cizí jazyk, nebo matematika (žák si zvolí) – didaktický test

Nepovinné zkušební předměty (žák si zvolí maximálně dva)

 • Cizí jazyk – Matematika – Matematika rozšiřující

B) Profilová část

Profilová část MZ se skládá z těchto povinných zkoušek:

 • Český jazyk a literatura – formy: 1. Písemná práce, délka konání 120 minut včetně času na volbu zadání, minimální rozsah práce je 250 slov. Žáci mohou použít Pravidla českého pravopisu. 2. Ústní zkouška*)
 • Cizí jazyk (pokud si žák ve společné části MZ zvolil CJ) – formy: 1. Písemná práce, délka konání 60 minut včetně času na volbu zadání, minimální rozsah práce je 200 slov. Žáci mohou použít překladový slovník. 2. ústní zkouška*)
 • Soubor odborných ekonomických předmětů (ekonomika, účetnictví, právo, písemná elektronická komunikace) – forma: ústní zkouška*)
 • Účetnictví – forma: Praktická zkouška

Praktická zkouška z účetnictví zahrnuje část zpracovávanou „ručně“ a část zpracovávanou na PC. Celá zkouška trvá nejdéle 240 minut. Obě části trvají stejnou dobu. Čas potřebný pro zadání se do zkoušky nezapočítává.

Téma: Základní agendy v s.r.o. – účetnictví vedené ručně, – účetnictví vedené v programu POHODA

*) Maturitní seznam literárních děl včetně kritérií pro sestavení žákovského seznamu – viz níže.

Nepovinné zkoušky:

Cizí jazyk (volba NEJ nebo RUJ) – formy:

 1. Písemná práce, délka konání 60 minut včetně času na volbu zadání, minimální rozsah práce je 200 slov. Žáci mohou použít překladový slovník.
 2. Ústní zkouška*)

Matematika – forma: ústní zkouška*)

Témata ústních zkoušek – viz níže.

V Šumperku 16. 9. 2022

Ing. Tom Ristovský

ředitel školy


Přílohy – dokumenty k maturitě:

V Šumperku 16. 9. 2022
Ing. Tom Ristovský
ředitel školy