Jazykové kurzy – Covid19

Usnesením vlády České republiky ze dne 8. října 2020 se od 12. října do 25. října 2020 zakazuje osobní přítomnost posluchačů na vzdělávání.  Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky jsou celostátně zavřeny.  Výuka bude probíhat převážně formou zadávání domácí práce přes e-mail, případně on-line formou prostřednictvím MS Teams (vše záleží na domluvě lektorů s posluchači v daném kurzu).

Ing. Tom Ristovský

ředitel školy