Přijímací řízení 2023/2024

Ředitel školy zveřejnil informace a kritéria k přijímacímu řízení pro školní rok 2023-2024.

  • Obecné informace k přijímacímu řízení  – Dokument PDF
  • Kritéria přijímacího řízení pro studijní obor Obchodní akademie – Dokument PDF
  • Kritéria přijímacího řízení pro studijní obor Ekonomické lyceum – Dokument PDF

V Šumperku 30. ledna 2023

Ing. Tom Ristovský

ředitel školy