Skip to content

Jazykové kurzy – COVID

Kategorie Jazyková škola

Last updated on 1. 12. 2020

Usnesením vlády České republiky ze dne 8. října 2020 se od 12. října do 25. října 2020 zakazuje osobní přítomnost posluchačů na vzdělávání.  Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky jsou celostátně zavřeny.  Výuka bude probíhat převážně formou zadávání domácí práce přes e-mail, případně on-line formou prostřednictvím MS Teams (vše záleží na domluvě lektorů s posluchači v daném kurzu).

Ing. Tom Ristovský

ředitel školy