Přijímací zkoušky – 1. řádný termín

Datum / čas
12. dubna 2022
Celý den


Přijímací zkoušky do oboru Obchodní akademie a Ekonomické lyceum. Pozvánku k testům obdrží uchazeč nejpozději 14 dnů před konáním přijímací zkoušky.