Výsledky přijímacího řízení

Ředitel školy zveřejnil výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu pro školní rok 2022/2023. 

Výsledky příjímacího řízení po náhradním termínu pro obor Ekonomické lyceum 78-42-M/02

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole, potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 1. června 2022.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole podle předchozí věty, zanikají posledním dnem lhůty podle předchozí věty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí.
Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí.

Vzor odvolání – zde.

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

V Šumperku 18. května 2022
Ing. Tom Ristovský
ředitel školy


Ředitel školy zveřejnil výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023. 

Výsledky příjímacího řízení pro obor Obchodní akademie 63-41-M/02

Výsledky příjímacího řízení pro obor Ekonomické lyceum 78-42-M/02

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole, potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 16. května 2022.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole podle předchozí věty, zanikají posledním dnem lhůty podle předchozí věty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí.
Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí.

Vzor odvolání – zde.

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

V Šumperku 2. května 2022
Ing. Tom Ristovský
ředitel školy