Přijímací řízení

Ve školním roce 2024/2025 navyšujeme třídu v oboru Ekonomické lyceum.

Budeme tedy otevírat:

  • 2 třídy v oboru Ekonomické lyceum (60 žáků).
  • 1 třídu v oboru Obchodní akademie (30 žáků).

Bližší informace zveřejníme koncem ledna 2024.