Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu

Ředitel školy  zveřejnil výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu pro školní rok 2022/2023, které jsou zveřejněny v sekci Uchazeč > Výsledky přijímacího řízení.

V Šumperku 18. května 2022
Ing. Tom Ristovský
ředitel školy