Kalendář událostí

Vyučová :
I. pololetí 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022
II. pololetí 1. 2. 2022 – 30. 6. 2022
Jazyková škola:
Zápisy: 6. – 7. 9. 2021 od 14:00 do 16:30 hodin
Výuka: od 13. 9. 2021
Prázdniny:
Podzimní: 27. a 29. 10. 2021
Vánoční: 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
Pololetní: 4. 2. 2022
Jarní: 21. 2. – 25. 2. 2022
Velikonoční: 14. 4. 2022
Letní: 1. 7. – 31. 8. 2022
Třídní schůzky:
15. 9. 2021 od 15:15 POUZE PRO RODIČE 1. ROČNÍKŮ
8. 12. 2022 od 15:00 do 17 hodin, třídní schůzka rodičů
30. 3. 2022 od 16:00 – 17:00 hodin, třídní schůzka rodičů
Další termíny:
Den otevřených dveří: úterý 14. 12. 2021 od 10:00 do 16:00 hodin
Přijímací zkoušky: 1. termín – duben 2022; 2. termín – květen 2022
Maturitní zkoušky:
Pís. práce a didaktické testy duben, květen 2022 – bude upřesněno
Ústní zkoušky 16. – 20. 5. 2022 4. A, 4. B