Zpracování OÚ – GDPR

Zpracování osobních údajů organizací – GDPR

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hlavní třída 31, Šumperk (dále jen Obchodní akademie Šumperk), je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

Obchodní akademie Šumperk zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Obchodní akademie Šumperk je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  1. přijímací řízení do prvního ročníku,
  2. zajištění středního vzdělávání,
  3. zajištění odborného výcviku, učební, odborné nebo umělecké praxe,
  4. zapojení do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+,
  5. jazykové vzdělávání ukončené státní jazykovou zkouškou.

Kontaktní adresa správce:

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hlavní třída 31, Šumperk, adresa Hlavní třída 31, Šumperk, IČ: 49589679, telefon: +420588110340, e-mail sekretariat@oa-sumperk.cz, ID datové schránky: ta4ghc8

Obchodní akademie Šumperk na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Radka Haluzíková
Adresa: Hlavní třída 31, Šumperk
telefon: +420 588 110 346
e-mail: poverenec@oa-sumperk.cz

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Obchodní akademii Šumperk vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Obchodní akademii Šumperk a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.