EVA 2022

Dne 21. 4. proběhla na naší škole akce Řešení mimořádných událostí a krizových situací v rámci CO.

Studentky a studenti 2. a 3. ročníků si připomněli zásady CO v oblastech evakuace obyvatelstva, PPP, hašení požáru, topografie, autonehoda aj. Dále pak za spolupráce členů AZ Armády ČR proběhly přednášky Zahraniční mise Armády ČR, Chování obyvatelstva v případě chemického útoku a Zásady PP + provedení v praxi.

Děkujeme všem zúčastněným za vydařený průběh akce.

Hana Stromšíková, Jaroslav Ženčák