Nabídka jazykových kurzů

Nabízíme kurzy angličtiny a němčiny 

  • různé stupně pokročilosti
  • vysokoškolsky vzdělaní lektoři s praxí
  • osvědčení o absolvování kurzu
  • kurzovné pouze 4.800,- za 60 vyučovacích hodin
  • zápisy proběhnou 5. a 6. 9. 2022 od 14 do 16:30 hodin na OA Šumperk
  • první lekce v týdnu od 12. 9. 2022
  • v době prázdnin se kurzy nekonají

Další informace a přihlášky najdete na webu Jazykové školy nebo kontaktujte Mgr. Zuzanu Kašíkovou, mobil: 702 057 977, email: kasikova@oa-sumperk.cz.